Köpvillkor

Allmänt

Wee Pouch Factory Sweden AB, org. nr. 559045-8328 (”7c’s”) driver webbplatsen www.7cs.se (“Webbplatsen”). Via Webbplatsen kan du köpa varor från 7c’s. Dessa allmänna köpvillkor (”Villkoren”) gäller för samtliga beställningar av varor du som konsument slutför på Webbplatsen. Genom att slutföra din beställning accepterar du och förbinder dig att följa Villkoren. 7c’s förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i Villkoren. Varje ändring publiceras på Webbplatsen och gäller från att du har accepterat Villkoren genom en ny beställning alternativt 10 dagar efter att 7c’s informerat dig om ändringarna. Bestämmelserna i bl.a. konsumentköplagen (1990:932) samt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämpas på samtliga köp som konsumenter gör via Webbplatsen.

 

Personuppgifter

7c’s behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

 

Beställning och köpavtal

Genom att slutföra en beställning accepterar du dessa Villkor. Köpavtal ingås först då din beställning bekräftats av 7c’s via en e-postbekräftelse till den adress som du angett vid beställningen. Observera att du måste vara 18 år för att ingå avtal med 7c’s och att avtal endast ingås med konsumenter med leveransadress i Sverige.

 

Priser och avgifter

Samtliga priser som anges på Webbplatsen är i svenska kronor inklusive mervärdesskatt (moms). Priset för frakt om 59kr tillkommer. Särskilda avgifter kan tillkomma för fakturaupplägg, delbetalning samt för outlösta paket. Den totala kostnaden för din beställning beräknas automatiskt baserat på dina val och presenteras innan du slutför beställningen. Eventuella felaktigt angivna priser kan komma att korrigeras i samband med 7c’s bekräftelse av din beställning till din e-postadress.

 

Betalning

Betalning på Webbplatsen sker via Swish eller banköverföring.

 

Leverans

7c’s skickar varorna med PostNord på något av följande sätt:

Varubrev: för mindre försändelser som kan lämnas i brevlåda. 7c’s reserverar sig för väderförhållanden som försvårar leverans till brevlåda. 7c’s reserverar sig även för dimensionerna på brevlåda, brevinkast, säkerhetsbox samt fastighetsbox.

Paket: för större försändelser som skickas till närmaste utlämningsställe. När paketet finns för uthämtning skickas ett sms med information om löpnummer till det mobiltelefonnummer som angivits vid beställningen. Vid uthämtning av försändelse ska giltig ID-handling uppvisas.

Hemleverans: för varor som på grund av sin storlek eller vikt inte går att skicka till utlämningsställe erbjuds hemleverans under dagtid eller kvällstid. Avisering vid hemleverans sker per telefon. Med hemleverans avses vanligen leverans till adressens första port eller tomtgräns. Vid leverans ska giltig ID-handling uppvisas.

 

Leveranstid

Normal leveranstid är 1 – 3 arbetsdagar från det att vi har bekräftat din beställning via e-post. Generellt gäller att leveranstiden för beställningar registrerade före kl. 13.00 en arbetsdag, räknas från samma arbetsdag. Registreras beställningen efter kl. 13.00 en arbetsdag räknas leveranstiden istället från nästföljande arbetsdag. Vid beställningar som registreras under helgdagar räknas leveranstiden från den första arbetsdagen efter avslutad helgdag.

I samband med att din order skickas från 7c’s skickas ett mail till angiven e-postadress. Om du inte fått din beställning efter 3 arbetsdagar, kontakta vår kundservice på info@7cs.se så hjälper vi dig.

Skulle 7c’s av någon anledning inte kunna leverera din beställning och har meddelat detta har du möjlighet att häva köpet genom att kontakta vår kundservice enligt ovan.

 

Outlösta paket/försändelser

Paket levererat till ombud återsänds till 7c’s om det inte har hämtats ut inom 14 dagar från det att paketets ankomst aviserats till dig. Om detta sker debiteras du en avgift på 299 kr för kostnader hänförliga till 7c’s administration, frakt, returfrakt och hantering. 

Observera att 7c’s enbart levererar till adresser i Sverige.

 

Ångerrätt

När du som konsument handlar varor på internet har du som huvudregel alltid 14 dagars ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten gäller dock inte vid köp av produkter på Webbplatsen eftersom alla dessa produkter är färskvaror med begränsad hållbarhetstid.

 

Reklamation och returer

En vara som avviker från avtalet eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning som 7c’s har lämnat kan du som konsument reklamera till 7c’s. I sådant fall är du välkommen att kontakta 7c’s kundservice på info@7cs.se som skickar en retursedel till din adress.

Reklamationsrätten omfattar endast ursprungliga fel (och inte fel som t.ex. beror på att varans normala hållbarhetstid passerats eller som uppkommit pga. normalt slitage). Meddelande om felet ska lämnas till 7c’s inom skälig tid från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet samt alltid senast tre år från det att du tagit emot varan. 7c’s rekommenderar därför att du kontrollerar varan noggrant direkt vid mottagandet.

Du står själv för självrisken för varor du returnerar. 7c’s rekommenderar därför att du paketerar varan på ett sådant sätt att den inte riskerar att skadas under transporten. Varan ska, om möjligt, returneras oanvänd med oskadad originalförpackning (du bör t.ex. inte skriva, tejpa eller sätta frimärken på originalförpackningen).  

För att ärenden rörande en transportskada ska kunna handläggas på snabbast möjliga sätt ber vi dig att behålla produktens emballage så att detta kan besiktigas. För att kunna returnera varan ska du vidare kunna styrka ditt köp från Webbplatsen, t.ex. genom orderbekräftelsen/kvittot som 7c’s skickat till den e-postadress du angett i samband med din beställning. När vi mottagit din retur skickas en bekräftelse via e-post. Beroende på skadans omfattning företas t.ex. om leverans, avhjälpande eller prisavdrag. I sista hand kan återköp förekomma. Vid godkänt återköp ersätter 7c’s dig för kostnaden för varan med undantag för kostnader för eventuellt uppkommen returfrakt på grund av att du inte använt retursedeln. För anspråk på annan ersättning, utöver kostnaden för varan, ansvarar 7c’s enligt vad som följer av konsumentköplagen.

 

Force majeure

7c’s är inte skyldigt att fullgöra köpavtal om fullgörandet försvåras till följd av en händelse utanför 7c’s rimliga kontroll (t.ex. ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller annan extraordinär händelse). Dessa omständigheter befriar 7c’s från skyldigheten att utge skadeståndsersättning och har omständigheten varat längre än två månader har både du och 7c’s rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

Pris- och produktinformation på Webbplatsen

7c’s strävar efter att informationen på Webbplatsen alltid ska vara korrekt men reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen såsom exempelvis fel i produktbeskrivning, felaktigt pris och felaktig information om lagerstatus. 7c’s förbehåller sig vidare rätten att när som helst korrigera sådana fel och att ändra eller uppdatera informationen. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende eller beskaffenhet.

 

Övrigt

För frågor kring dessa Villkor eller tillvägagångssätt vid reklamationer, transportskador etc., ta kontakt med 7c’s kundservice på info@7cs.se. När du kontaktar oss ombeds du uppge ditt ordernummer som anges i orderbekräftelsen.

7c’s följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan 7c’s och en konsument kan hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden för avgörande. Allmänna reklamationsnämndens adress är Box 174, 101 23 Stockholm och webbplatsens adress är www.arn.se.  I sista hand kan tvist lösas av allmän domstol.